דילר יקר - לאחר הרישום הפרטים יעברו לאישור ראשוני, פרטי הגישה הינם אישיים ואין למסור אותם למשתמשים אחרים או ללקוחות פרטיים.